10 ÅRS MOTORGARANTI

 

ASKO ønsker at give dig en ekstra sikkerhed ved din nyindkøbte vaskemaskine, køleskab, tørretumbler og/eller opvaskemaskine, hvorfor vi yder 10 års motorgaranti på både vaskemaskinens, køleskabets tørretumblerens og opvaskemaskines motor. Gælder for alle køleskabe med inverter kompresser købt efter 1. december 2020 og gælder for vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner med kulfri motor, som er købt efter 1. juni 2013. Du skal registrere dit produkt nedenfor for at opnå denne ekstra fordel.

 

Hovedparten af vores vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner er udstyret med kulfri-motor. Denne robuste motor betyder, at maskinen kan klare de høje centrifugeringshastigheder uden problemer, reducerer støjniveauet og øger levetiden af maskinen.

VILKÅR OG BETINGELSER

Garantivilkår og -betingelser gælder for ASKOs kulfri motor i vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner, samt køleskabe med inverter kompressor købt og anvendt inden for Danmarks grænser.

Denne garanti dækker udelukkende ASKOs kulfri motor og inverter kompressor. Garantien omfatter ikke mangler, som skyldes materiale- og/eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke arbejdsløn og transportudgifter for den autoriserede servicetekniker. Disse omkostninger beregnes efter gældende prisliste på det tidspunkt, hvor garantien aktiveres.

For at modtage sit garantibevis skal forbrugeren registrere det købte produkt online på ASKOs hjemmeside. Registreringen skal være udført senest otte uger efter købsdato. Ved at registrere produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data gemmes. Efter udført registrering skal garantibeviset udskrives. Sammen med fakturaen udgør garantibeviset grundlaget for at kunne aktivere garantien. Hvis motoren bliver defekt i løbet af garantiperioden, skal forbrugeren bruge garantibeviset og fakturaen for at kontakte den autoriserede servicepartner.

Garantien bortfalder, hvis motorens eller kompressorens defekt er forårsaget af:

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Reparationer foretaget af uautoriserede personer.
- Indbygning af ikke-originale komponenter i produktet.
- Forkert håndtering af produktet. - Skader fremkaldt af mekaniske slag på grund af en fejl begået af køberen eller en tredjeperson.
- Force majeure (oversvømmelse, tordenvejr, brand etc.).
- Anvendelse af produktet til erhvervsmæssige eller spekulative formål.

Efter reparation eller udskiftning af ASKOs motor eller kompressor bliver de udskiftede dele vores ejendom.

10 års motorgaranti dækker ikke erstatning eller reparation af eventuelle pyntedele eller forbrugsdele (såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre, knopper, håndtag, glas og trådhylder, gummislanger, plastbakker til låger og andet tilbehør som for eksempel bageplader til ovn og hylder). Dette omfatter også de dele, der er blevet slidt, misfarvet eller beskadiget, herunder skader på grund af forkert brug eller rengøring.

Den udførte service i forbindelse med denne garanti hverken forlænger eller fornyr garantien og ændrer heller ikke den generelle garantiperiode, som gælder for produktet som helhed. Alle andre krav dækkes ikke af disse vilkår og betingelser.