Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Virksomheden ASKO Appliances AB har forpligtet sig til at opretholde et passende niveau af fortrolighed, tilgængelighed og sikkerhed for persondata tilhørende enhver registreret person, som anvender virksomhedens webbaserede tjenester og løsninger.

Indsamling og behandling af persondata gennemføres ved hjælp af passende fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis persondata indsamles og behandles på grundlag af samtykke, behandles dataene, indtil den registrerede kontakter virksomheden og utvetydigt trækker sit samtykke tilbage.

Ingen af de indsamlede persondata overføres til et tredjeland.

Al adgang til persondataene skal godkendes af virksomheden ASKO Appliances AB, og adgang gives kun til godkendte medarbejdere. Der sker ingen automatisk behandling eller profilering af de gemte persondata.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende håndtering og behandling af persondata, kan du sende os en e-mail på følgende adresse: gdpr(at)asko.com

Hvis du ønsker at klage over ASKO Appliances AB's behandling eller håndtering af dine persondata, kan du kontakte den relevante tilsynsmyndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk