Persondatapolitik

I tilfælde af at du har registreret dit produkt på hjemmesiden har vi indsamlet personoplysninger om dig. I denne forbindelse skal vi efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 give dig følgende oplysninger. 

 

1. Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige

ASKO, er som en del af Gorenje Group Nordic A/S, dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Gorenje Group Nordic A/S 
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3. 
2600 Glostrup

CVR-nr. 56216111
Telefon: 36721144 
Mail: marketing@gorenjegroup.com

Vi har udpeget en databeskyttelsesrepræsentant. Du finder vores kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrepræsentant nedenfor: 

Gorenje Group 
Mail: privacy@connectlife.io

 

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne 

Vi behandler disse personoplysninger med det formål at yde kundeservice i form af levering af goder og fordele, herunder udstedelse af personlige garantibeviser samt levering af kampagnevarer. Retsgrundlaget for denne behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis den er nødvendig for at opfylde en kontrakt. 

Vi behandler desuden disse personoplysninger med henblik på at opfordre til at indgive anmeldelse af ASKO på Trustpilot. Retsgrundlaget for denne behandling følger af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis den er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser og rettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. 

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til forbrugerinformation samt ASKOs mulighed for evaluering og videreudvikling af produkter og service. 

 

3. Modtagere af personoplysningerne 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende databehandler: 

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana 
Slovenia 
Telefon: +386 1 530 78 34

 

4. Tidsrummet for opbevaring af oplysningerne

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne varetage det formål, hvortil dine oplysninger er knyttet. Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger, lægger vi blandt andet vægt på udløbet af henholdsvis garantibeviser og kampagnetilbud samt vores mulighed for at dokumentere leveringen af en ydelse i tilfælde af f.eks. en efterfølgende reklamationssag. Hvis du på dette tidspunkt er tilmeldt ASKOs nyhedsbrev, vil dine oplysninger blive slettet ved afmeldelse af nyhedsbrevet. 

 

5. Pligt til at meddele personoplysninger

Der har ikke været pligt til at afgive de pågældende personoplysninger. Det har imidlertid været et krav for at modtage goder og fordele fra ASKO, herunder modtagelse af kampagnegoder og/eller garantibeviser.

 

6. Den registreredes rettigheder 

Efter databeskyttelsesforordningen har den registrerede en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om den registrerede. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder. 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret). 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

• Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

• Ret til sletning. 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

• Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gæl-dende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser. 

• Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7. Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

 

Generelt

ASKO er forpligtet til at sikre, at personoplysninger behandles på en måde, der garanterer tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed for registrerede, der benytter virksomhedens webtjenester og -løsninger.

Indhentning og behandling af personoplysninger foretages med passende fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis personoplysninger indsamles og behandles på grundlag af den registreredes samtykke, behandles oplysningerne, indtil den registrerede kontakter virksomheden og udtrykkeligt trækker sit samtykke tilbage.

Ingen af de indsamlede personoplysninger overføres til et tredjeland.

Al adgang til personoplysningerne skal godkendes af Gorenje GSI, d.o.o., og oplysningerne er kun tilgængelige for autoriserede personer. Der foretages ikke automatisk behandling af de opbevarede personoplysninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende kontrol med og behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til følgende adresse: privacy@connectlife.io.

Hvis du oplever misbrug i forbindelse med Gorenje GSI, d.o.o.s behandling af og kontrol med personoplysninger, kan du kontakte den kompetente tilsynsmyndighed:

 

Afmelding

Du kan til enhver tid bede om at blive slettet i vor kontaktdatabase. Alle e-mails, som du måtte modtage fra ASKO, vil oplyse dig om, hvordan du kan afmelde fremtidig e-mails.

 

Børn

ASKOs information og kampagner henvender sig ikke til børn under 18 år, og ingen informationer eller kampagnetilmeldinger må sendes til ASKO af besøgende under 18 år uden deres forældres eller værges tilladelse.

 

Betingelser for revisioner af registreringspolitik

ASKO kan til enhver tid revidere denne privatpolitik ved at opdatere denne tekst.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler med informationer om dit besøg på webstedet.

Cookies letter og forenkler interaktionen mellem brugeren og webstedet. De gør det muligt for webstedet at huske brugerens individuelle præferencer og aktivitet, hvilket sparer tid og bidrager til en mere effektiv og brugervenlig browseroplevelse.

En af de vigtigste blandt mange årsager til at anvende cookies er muligheden for at gemme information om det individuelle websted (sprogvalg, antal hits, skrifttypestørrelse, etc.). Derudover gør cookies det også lettere at implementere webtjenester (registrering, indhold af indkøbskurve, abonnement på elektroniske nyheder, visning af videoer, etc.) og indsamle information om webbrugeres vaner (antal besøg, hvilket indhold brugeren interesserer sig for, etc.). Alt dette hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen og estimere effektiviteten af webstedets design.

Ingen af de cookies, som anvendes på vores websteder, indsamler information, som kan være med til at afsløre din personlige identitet.

 

Af hensyn til en bedre gennemskuelighed har vi lavet en liste med alle de cookies, vi anvender, og deres formål. Bemærk, at du med din fortsatte brug af dette websted accepterer brugen af de nævnte cookies.

 

Hvilke cookies anvendes vi på www.dk.asko.com?

Absolut nødvendige cookies:

Cookies hjælper os med at vise indhold, kontaktformularer, indkøbskurve og andre vigtige elementer på webstedet. Disse cookies er kun gyldige i løbet af den aktuelle session. Et eksempel på disse cookies: ASPSESSIONIDSCDDQRCC, sifrFetch, avcn-hide_notification

 

Google

Google anvender cookies, f.eks. til at huske dine gemte søgepræferencer; til at gøre de annoncer, du bliver præsenteret for, mere relevante; til at tælle, hvor mange besøgende, der besøger en side; til at hjælpe dig med at registrere dig som bruger af vores tjenester og til at beskytte dine data.

 

Google Analytics

Google Analytics er en Google-tjeneste, som genererer detaljerede statistikker for et websteds trafik og trafikkilder, og som måler konvertering og omsætning. De indsamlede oplysninger gør det ikke muligt at identificere dig som person.
Disse cookies udløber efter 2 år.
Et eksempel på disse cookies: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.

 

YouTube

Vi integrerer videoer fra vores officielle YouTube-kanal ved hjælp af YouTubes funktion til beskyttelse af personlige oplysninger.
Denne funktion kan aktivere cookies på din computer, når du klikker på YouTube-videoafspilleren, men YouTube gemmer ikke cookie-oplysninger, som kan identificere dig som person, for afspilninger af integrerede videoer, når funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger anvendes.
Disse cookies udløber efter 10 år.
Et eksempel på disse cookies: Visitor_info1_Live, Use_Hitbox, SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, __utma, __utmz, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE

 

Google maps

Google maps-cookies anvendes til at præsentere et brugervenligt kort og angivelse af placeringer.
Disse cookies udløber efter 10 år.
Et eksempel på disse cookies: SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

 

Facebook

Vi anvender cookies for at tilpasse brugerens interaktion med Facebooks sociale netværk.
Disse cookies udløber efter 5 år. Et eksempel på disse cookies: act,locale, lu, datr, csm

 

Sådan aktiveres eller deaktiveres cookies

Cookies anvendes ikke til at indsamle information vedrørende din personlige identitet. Om ønsket kan du ændre indstillingerne for brug af cookies i din computers eller mobile enheds browser.

De mest moderne browsere giver dig mulighed for enten at acceptere eller afvise alle cookies, acceptere eller afvise bestemte typer cookies eller modtage en advarsel, når et websted ønsker at gemme en cookie på din enhed. Endvidere kan du også slette de cookies, som browseren allerede har gemt på din enhed.

Husk, at webstedsfunktioner kan blive forringet, hvis du deaktiverer cookies, og meddelelsen om brug af cookies vil blive vist, hver gang du besøger webstedet, hvilket vil påvirke brugeroplevelsen i det lange løb.

 

Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan man ændrer indstillingerne for cookies. Du kan finde yderligere oplysninger herom ved at klikke på “Help” på webstedet www.aboutcookies.org, hvor du får nærmere information om, hvordan du ændrer indstillinger for cookies i alle moderne browsere, eller ved at sende os en e-mail.

  • 0,07 MB