Produktkategori

Søgeterm

Når der er autoudfyldningsresultater, skal du bruge op- og nedpiletasterne til at gennemgå og trykke Enter for at vælge. Berøringsenhedsbrugere kan udforske ved berøring eller med svejsegestus.
BrugereIndkøbsvogn
Tilbage
Tilbage

Brugsbetingelser

 

Begrænsninger for brug

Copyright for alt materiale, der er stillet til rådighed på denne hjemmeside, ejes af Asko (Gorenje D.D. samt alle firmaer inden for samme koncern), eller af den oprindelige udarbejder af materialet. Medmindre det er angivet, må intet af materialet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, udstilles eller overføres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde. Herunder, men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelser eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Asko eller ejeren af copyrighten. Der gives tilladelse til at vise, kopiere, distribuere og downloade materiale på denne side til personligt, men ikke til kommerciel brug, forudsat at der ikke ændres i materialet, og at alle copyrights og ejendomsbekendtgørelser opretholdes. Denne tilladelse ophører automatisk ved brud på nogle af disse betingelser. Ved ophør skal ethvert downloadede og trykt materiale straks destrueres. Det er heller ikke tilladt, uden Asko tilladelse, at kopiere noget som helst materiale på denne hjemmeside til en anden server. Enhver uautoriseret brug af materiale på denne hjemmeside er et brud på lovene om copyright, lovene om privatliv og offentliggørelse samt andre love.
 

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder herunder, men ikke begrænset til misligholdelse, kan Gorenje D.D. holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte, specielle, tilfældige eller efterfølgende skader, herunder, men ikke begrænset til tab af data eller fortjeneste, der opstår på grund af brug eller manglende evne til at bruge materialerne på denne side, selv om Asko eller en af Asko autoriseret repræsentant er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader. hvis brug af materialer fra denne hjemmeside resulterer i behov for service, reparation eller korrektion af udstyr eller data, bærer brugeren selv enhver omkostning herfor.
 

Vores overførsler

Ethvert materiale eller information, som overføres eller sendes til denne hjemmeside på enhver måde vil blive behandlet som ikke fortroligt og uden ejendomsret, og må anvendes af Asko eller dets søsterselskaber til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring. Bort set herfra er dog alle personlige data der stilles til rådighed for Asko, der vil blive håndteret fortroligt i overensstemmelse med Askos online registreringspolitik. Du har ikke tilladelse til at sende eller overføre nogen som helst form for ulovlige materialer, herunder oprørs-materiale, propaganda mod en national eller etnisk gruppe, børnepornografi, ulovlig beskrivelse af vold og tydelig krænkelse af copyright eller noget som helst andet materiale til eller fra denne hjemmeside, der kan give anledning til civilt eller kriminelt ansvar under gældende lovgivning.
 

Betingelser for brugsrevisioner

Asko kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser ved at opdatere denne tekst. Ethvert krav i relation til og brug af denne hjemmeside og materialer, der er indeholdt herpå, er underlagt dansk lov.
 

Registreringsbetingelser

Asko (Gorenje D.D. samt alle firmaer inden for samme koncern) anser privatlivets fred for et centralt emne ved brugen af Internettet. Asko forsøger derfor at have fornuftige regler for at sikre besøgenes anonymitet, når de besøger Askos hjemmeside. ASKO føler sig ansvarlige for at gøre besøgende opmærksom på hvilken information, der registreres på via vores hjemmeside.
 
For at opretholde og forbedre hjemmesidens kvalitet og integritet, logges IP-adresser (computernes Internet Protokoladresser). Denne log er en standardmetode til at rapportere statistisk, som f.eks. hvilke dele af vores hjemmeside der besøges og hvor lang tid den besøgende har brugt der. Vi logger også browsertypen og det operativsystem, som du bruger. Vi linker ikke IP-adresser til personlig identificerbar information.
 
Som mange andre kommercielle hjemmesider benytter www.asko.dk sig af en standardteknologi, der kaldes en ""cookie"" (kvittering for transaktion) til at samle information om, hvordan du bruger denne side. ”Cookies” blev oprindeligt konstrueret til at hjælpe en hjemmeside med at skelne, om en brugers browser er en tidligere besøger og således gemme og huske evt. præferencer, der kan være blevet identificeret, mens brugeren browsede på siden. En ”cookie” er en lille tekststreng, som en hjemmeside kan sende til din browser. En ”cookie” kan ikke hente andre data fra din harddisk, videregive computervirusser, eller opfange din e-mailadresse. På nuværende tidspunkt bruger Asko “cookies” til at forbedre brugerens besøg, til sikkert at lagre en brugers ID og password, til personalisering af hjemmesider, identificere hvilke dele af en side, der er blevet besøgt eller være ajour med valg i en ”indkøbsvogn” Det er muligt at sætte din browser til at informere om, når en ”cookie” er blevet anbragt (for vejledning, se venligst hjælpefunktionen på din webbrowser). På denne måde har du mulighed for at afgøre, om du vil acceptere “cookien”.
 
Til tider kan vi anmode om, at du frivilligt forsyner os med personlig information, så som din e-mailadresse eller anden kontaktinformation, med det formål at korrespondere med os, registrere et produkt, udføre et køb, deltage i en konkurrence, modtage nyhedsmails fra os, eller deltage i en on-line undersøgelse. I sådanne tilfælde vil du altid blive bedt om at acceptere at vi må kontakte dig, ved at sætte kryds i et felt under registreringen.
 

Informationsanvendelse

Den information du har afgivet til Asko, vil alene blive brugt til at sende dig relevant information om vort firma, vore produkter og service. Informationen vil aldrig blive videregivet til udenforstående.
 

Afmelding

Du kan til enhver tid bede om at blive slettet i vor kontaktdatabase. Alle e-mails, som du måtte modtage fra Asko, vil oplyse dig om, hvordan du kan afmelde fremtidig e-mails.
 

Børn

Askos information og kampagner henvender sig ikke til børn under 18 år, og ingen informationer eller kampagnetilmeldinger må sendes til Asko af besøgende under 18 år uden deres forældres eller værges tilladelse.
 

Betingelser for revisioner af registreringspolitik

Asko kan til enhver tid revidere denne privatpolitik ved at opdatere denne tekst.