Garanti

2 års total sikkerhed

 

ASKO Professional bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at ASKO Professional har bevisbyrden de første 6 måneder.

 

BETINGELSER

 

Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt erhvervsbrug. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Reparation skal udføres af autoriseret ASKO Professional tekniker og produktet skal være tilgængeligt for teknikeren.